Hình ảnh công trường chung cư Ruby City đêm 1 tháng 10 năm 2017

Hình ảnh công trường chung cư Ruby City đêm 1 tháng 10 năm 2017: