Hình ảnh công trường chung cư Ruby City ngày 26 tháng 9 năm 2017

Cập nhật hình ảnh công trường chung cư Ruby City CT3 ngày 26 tháng 9 năm 2017: