Hình ảnh công trường chung cư Ruby City CT3 Phúc Lợi 12 tháng 3 năm 2018

Hình ảnh công trường chung cư Ruby City CT3 Phúc Lợi 12 tháng 3 năm 2018: