Hình ảnh công trường chung cư Ruby City CT3 Phúc Lợi 22 tháng 1 năm 2018

Hình ảnh công trường chung cư Ruby City CT3 Phúc Lợi 22 tháng 1 năm 2018: