Hình ảnh công trường chung cư Ruby City CT3 Phúc Lợi 29 tháng 11 năm 2017

Hình ảnh công trường chung cư Ruby City CT3 Phúc Lợi 29 tháng 11 năm 2017: