Hình ảnh công trường chung cư Ruby City CT3 Phúc Lợi 7 tháng 2 năm 2018

Hình ảnh công trường chung cư Ruby City CT3 Phúc Lợi 7 tháng 2 năm 2018: