Hình ảnh công trường chung cư Ruby City CT3 Phúc Lợi 8 tháng 11 năm 2017

Hình ảnh công trường chung cư Ruby City CT3 Phúc Lợi 8 tháng 11 năm 2017: