Tiến độ chung cư Ruby City CT3 ngày 19 tháng 8 năm 2017

Hiện tại công trường dự án chung cư Ruby City CT3 đã tiến hành khoan giếng hạ mực nước ngầm và huy động gần 20 máy bơm hút nước liên tục từ hố móng. Chủ đầu tư chỉ đạo, phối hợp cùng các nhà thầu đã đổ bê tông xong một số hạng mục chính yếu, điển hình là 2 đài thang máy. Các bên liên quan sẽ đẩy nhanh tiến độ thi công bằng cách thi công nhiều hướng, thi công mở rộng, vừa phát triển thi công theo chiều cao và chiều ngang. Kế hoạch trong tháng 9, phần đài giằng sàn B3 phía bên trong cừ lớp 2 sẽ cơ bản được thi công xong. Sau đây là một số hình ảnh cập nhật tiến độ chung cư Ruby City CT3 ngày 19 tháng 8 năm 2017:
 
Hố móng Ruby City CT3 chịu ảnh hưởng bởi mưa lớn

Quang cảnh công trường chung cư Ruby City CT3 ngày 19 tháng 8