Tiến độ thanh toán và thời gian bàn giao căn hộ Ruby City CT3 Phúc Lợi

 
Đặt cọc: 50.000.000 VNĐ
Đợt 1: 20% tổng giá trị hợp đồng (05 ngày kể từ ngày ký thỏa thuận đặt cọc)
Đợt 2: 15% tổng giá trị hợp đồng (thi công xong sàn tầng 03 - tháng 2/2018)
Đợt 3: 10% tổng giá trị hợp đồng (thi công xong sàn tầng 10 - tháng 4/2018)
Đợt 4: 10% tổng giá trị hợp đồng (thi công xong sàn tầng 16 - tháng 6/2018)
Đợt 5: 15% tổng giá trị hợp đồng (Cất nóc - tháng 8/2018)
Đợt 6: 25% tổng giá trị hợp đồng (Trước khi bàn giao căn hộ tháng 2/2019)
Đợt 7: 5% khi nhận thông báo bàn giao giấy chứng nhận