Tiến độ chung cư Ruby City CT3 Phúc Lợi 16 tháng 7 năm 2018

Tiến độ chung cư Ruby City CT3 Phúc Lợi 16 tháng 7 năm 2018: