Tiến độ chung cư Ruby City CT3 ngày 22 tháng 7 năm 2017

Chủ đầu tư dự án chung cư Ruby City CT3 Phúc Lợi luôn tâm niệm An toàn - Chất lượng - Tiến độ là ba tiêu chí hàng đầu để đưa ra quyết định triển khai lựa chọn phương án thi công tạo ra sản phẩm hoàn...

Tiến độ Chung cư Ruby City 22/2/2017

Cập nhật thông tin mới nhất về tiến độ dự án Ruby City CT3 ngày 22 tháng 2 năm 2017. Công tác chuẩn bị mặt bằng hiện cơ bản đã hoàn thành, các phương tiện máy móc cần thiết cho công tác thi công giai...