Tiến độ chung cư Ruby City CT3 ngày 28 tháng 8 năm 2017

Tiến độ chung cư Ruby City CT3 ngày 28 tháng 8 năm 2017 đang được đẩy nhanh, đặc biệt khu vực công trường của nhà thầu Aline hiện đã đổ gần xong 2 đài móng. Dự kiến trong tháng 9 chủ đầu tư sẽ cho đổ...

Tiến độ chung cư Ruby City CT3 ngày 19 tháng 8 năm 2017

Hiện tại công trường dự án chung cư Ruby City CT3 đã tiến hành khoan giếng hạ mực nước ngầm và huy động gần 20 máy bơm hút nước liên tục từ hố móng. Chủ đầu tư chỉ đạo, phối hợp cùng các nhà thầu đã...

Tiến độ chung cư Ruby City CT3 ngày 5 tháng 8 năm 2017

Công việc thi công gặp nhiều khó khăn do thời tiết không thuận, lượng mưa năm nay nhiều và bất thường so với hai chục năm trở lại đây cộng hưởng với việc dưới hầm có những mạch nước ngầm sủi lên...

12