Tiến độ Chung cư Ruby City 22/2/2017

Cập nhật thông tin mới nhất về tiến độ dự án Ruby City CT3 ngày 22 tháng 2 năm 2017. Công tác chuẩn bị mặt bằng hiện cơ bản đã hoàn thành, các phương tiện máy móc cần thiết cho công tác thi công giai...