Tiến độ chung cư Ruby City CT3 Phúc Lợi 31 tháng 5 năm 2018

Tiến độ chung cư Ruby City CT3 Phúc Lợi 31 tháng 5 năm 2018: