Hình ảnh hố móng chung cư Ruby City CT3 ngày 9 tháng 8 năm 2017

Hố móng công trường chung cư Ruby City CT3 trưa ngày 9 tháng 8 năm 2017 đã có nhiều thay đổi so với hình ảnh công trường ngày 25 tháng 7 bất chấp thời tiết diễn ra bất lợi trong suốt quá trình triển khai thi công. Thay mặt cho chủ đầu tư, ban chỉ huy công trường luôn tích cực chỉ đạo, phối hợp cùng các nhà thầu tiếp tục xử lí các vấn đề còn tồn đọng và lên phương án dự phòng cho các sự cố có thể xảy ra tại dự án nhằm đảm bảo quá trình thi công diễn ra hiệu quả.


 
Góc ảnh rộng hố móng chung cư Ruby City CT3 trưa ngày 9 tháng 8 năm 2017